Reiki & Chakra

Handoplegging

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.

REIKIReiki is universele levensenergie of simpelweg het leven, de wereld. Bij het toepassen van reiki worden lichaam , geest en ziel , wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

 

CHAKRA

Het elektromagnetische veld dat het lichaam van de mensen omringt heet aura. De menselijke aura voedt zich met de energie uit het universum. In ons lichaam zijn zeven (7) basis energiecentra waar de levenskracht doorheen stroomt, ieder energiecentrum is een chakra, iedere chakra vertegenwoordigt een karakteristieke handeling van een centrum en vormt de balans, het evenwicht van het lichaam.

De oorzaak van ziektes ligt in het energieverkeer dat in de chakra is geblokkeerd, extreem is toegenomen of zijn evenwicht is verloren. Het op een juiste wijze werken van de chakra zorgt voor lichamelijke, geestelijke en verstandelijke gezondheid.

Iedere chakra is verbonden met een klier in het hormonale systeem dat de verschillende functies van ons lichaam controleert. Het afsluiten, achteruitgaan in de chakra’s heeft invloed op onze kijk op het leven, onze geestesgesteldheid, ons gedrag, onze gezondheid en onze vaardigheden.

Al naar gelang de staat van de klieren worden wij gespannen, boos, angstig, pessimistisch of gelukkig, blij, optimistisch of voelen ons veilig. Klieren zijn verbonden met de hersenen en van daaruit met de emotionele, geestelijke en spirituele kanten van ons bestaan. De delen van deze chakra’s zijn op de plaatsen waar zij zich in onze fysieke lichaam bevinden als het ware geleiders die een verbinding tot stand brengen met de (emotionele – geestelijke) staat waaraan zij gerelateerd zijn.

Centra van de hoofd chakra’s:

chakra

1. Wortel chakra: Ligt op het staartbeen, tussen de geslachtsorganen en de anus. De organen waarop deze invloed heeft zijn de voortplantingsorganen, het bloed, botten en cellen. De klieren waarop deze invloed heeft zijn de bijnierklieren (adrenaline). Zijn element: aarde, zijn kleur: rood.

2. Sacraal chakra: Het ligt onder de navel. De sacraal chakra vertegenwoordigt creativiteit. De organen waarop deze invloed heeft zijn de lever, de milt, darmen, nieren het bloed. De klieren waarop deze invloed heeft zijn de seksklieren. Zijn element: water, zijn kleur: oranje.

3. Navel chakra: Deze ligt twee vingers boven de navel. De organen waarop deze invloed heeft zijn de milt, de lever, de galblaas en het zenuwsysteem. De klier waarop deze invloed heeft is de pancreas. Zijn element: vuur, zijn kleur: geel.

4. Hart chakra: Deze ligt in het midden van de romp, in de buurt van het hart. De organen waarop deze invloed heeft zijn het hart, de longen en de bloedsomloop. De klier waarop deze invloed heeft is de thymus. Zijn element: lucht, zijn kleur: groen.

5. Keel chakra: Deze ligt midden in de keel. De organen waarop deze invloed heeft zijn de nek en de keel. De klieren waarop deze invloed heeft zijn de schildklier en de bijschildklieren. Zijn element: geluid, zijn kleur: blauw.

6. Hoofd chakra: Deze ligt achter het voorhoofd, tussen de twee wenkbrauwen, op de wortel van de neus. De organen waarop deze invloed heeft zijn de ogen en de hersenen. De klier waarop deze invloed heeft is de hypofyse. Het element: licht, de kleur: donkerblauw.

7. Kruin chakra: Deze ligt op het hoogste punt van de schedel. De organen waarop deze invloed heeft zijn de hersenen, het zenuwsysteem. De klier waarop deze invloed heeft is de epifyse. Zijn element: gedachten, zijn kleur: rood.